Ög 250

Östergötland: Himmelstalund, Östra Eneby socken


ᛒᚢᚨᛟᛞ

buaod

-


Runorna är ristade på en berghäll i nordvästra delen av hällristningsområdet Himmelstalund i Norrköping. Rundata ger translittereringen braido. Ristningen kallas även Ög KJ 54.

N58.59420
E16.14349

Foto © Christer Hamp 2013-03-31