Ög 253

Östergötland: Väversunda kyrka


...-(f)(b)(i)(r) hu(k)-...-uli(n)...

-


Fragmentet av en gravhäll står i vapenhuset i Väversunda kyrka.

Foto © Christer Hamp 2017-07-22