Ög nyfynd 2010

Östergötland: Heda kyrka


…ualf : þas…R : kuþlug : muþur : -…

... detta valv över Gudlög ... moder ...


Resterna av runstenen påträffades i oktober 2010 strax utanför ingången till norra sidoskeppet på kyrkans västra sida. Nu är de restaurerade och monterade på något som liknar ett bord inne i kyrkan. Heda ligger 6 km nordost om Ödeshög.

Foto © Christer Hamp 2013-06-09