Ög NOR 1994;27

Östergötland: Lunnebjörke, Skärkinds socken


uistain rsti --a þ-s- : aftiR biurn : bruþur : sin

Visten reste denna sten efter Björn, sin broder


Den kraftigt vittringsskadade stenen påträffades 1993 vid en arkeologisk undersökning och restes i en beteshage 40 m från fyndplatsen. Den har ursprungligen stått rest vid en äldre väg strax norr om den nuvarande.

Foto © Christer Hamp 2004-08-01

Tillbaka till listan