Ög SKL 4;175

Östergötland: Vreta kloster


... tan : ...

... Halvdan ...


Fragmentet av en gravhäll finns i magasinsbyggnaden 100 m väster om Vreta klosters kyrka.

Foto © Christer Hamp 2013-06-09