Öl 11

Öland: Alvlösa, Smedby socken


... ...ta * stiu(b) * (s)in * ha- ...

... sin styvson. Han ...


Runstensfragmentet står lutat mot insidan av södra muren till en gårdstomt på västra sidan om väg 136, 1,5 km norr om Smedby kyrka. Det låg i en bro fram till 1887.

Foto © Christer Hamp 2013-05-10