Öl 40

Öland: Bägby, Gärdslösa socken


* kuþbratr auk suain raistu staina þina aftiR bruþr sina kuþa asualt auk h...f...

Gudbrand och Sven reste dessa stenar efter sina goda bröder Asvald och ...


Runstenen står rest på en villatomt i Övra Bägby på västra sidan om gamla byvägen. Ett hundratal meter söderut står Öl 39.

Foto © Christer Hamp 2007-07-22

Tillbaka till listan