Öl 46

Öland: Tingsflisan, Köpings socken


þuriR : auk : þurstain auk : þurfastr * þaiR : bryþr : raistu : stain : at : kunfus : faþur : sin : kuþ : hialbi siul : hans

Tore och Torsten och Torfast, desa bröder reste stenen efter Gunnfuss, sin fader. Gud hjälpe hans själ.


Runstenen står rest på en kulle ett par hundra meter sydost om Köpings kyrka. Den kallas sedan gammalt för Tings Flisa. Namnet ger en antydan om att häradets gamla tingsplats legat här, något som även avspeglas i ortnamnen Tings Ene och Tingsdal. Ordet flisa används på Öland ofta om en upprest kalkstenshäll med eller utan runinskrift. Namnet Gunnfuss är för övrigt helt okänt, både i runinskrifter och medeltida källor. De båda namnleden gunn "strid" och fuss "ivrig, villig" är däremot välkända och förekommer i ett flertal namn.

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan