Öl 52

Öland: Köpings kyrkogård


... × kumbl × aiftiR ... ...-str auk × s...-ta × ...

... kummel efter ... Kristus och Sankta ...


De två runstensfragmenten i gråbrun kalksten står i tornrummet en trappa upp i Köpings kyrka.

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan