Öl 56

Öland: Källa ödekyrka


esbiarn × auk × roþbiarn × resti [reta × ... × uef--a-- × fa... koþan × auk × e]ftiR × þorbiarn [× broþur * sin * k]oþan [auk × kuþlauk eftiR]

Asbjörn och Rodbjörn lät resa stenen efter Vigbjörn sin gode fader, och efter Torbjörn, sin gode broder, och Gudlög (lät också resa) efter (dem).


Av den här runstenen finns tre fragment bevarade, två i Kalmar läns museum och detta i Källa ödekyrka.

Foto © Christer Hamp 2015-08-15