Öl ATA 4686/43

Öland: Åkerby, Runstens socken


× blakari × auk * k... + faþur * sin kuþan

Blakari och ... deras gode fader


Undre delen av rustenen står nu rest på Himmelsberga hembygdsgårds område, mitt emot parkeringen. Vid mitt besök kände personalen inte till någon runsten, och det kan man nog i ärlighetens namn förstå när man ser den, helt övervuxen av lavar.

Foto © Christer Hamp 2007-07-22

Tillbaka till listan