Öl ATA 4701/43

Öland: Alböke kyrkogård


...ur × -uk ak-u... ... nuk abtiR × auþ... ...

... och efter Audbjörn [?]


Runstenen står klamrad till utsidan av kyrkans västra vägg söder om ingången

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan