Öl ATA 4703/43

Öland: Solberga, Köpings socken


þurlak ¶ ...(u)k ¶ kuþmuþr litu risa st... ... (þ)(u)rbia...

Torlak och Gudmund lät resa stenen efter Torbjörn


Runstenen står rest på en villatomt på norra sidan om Köpingsvägen 400 m väster om Köpings kyrka. Runorna är hårt slitna, och Rundata ger försiktigtvis två tolkningar av inskriften, en av dem betydligt försiktigare än den som återges här ovan.

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan