Öl BN 84

Öland: Klinta, Köpingsviks socken


a---f--aþlufalu---þr

-


Två kopparbleck med runor påträffades 1957 i en grav från omkring år 950 vid byn Klinta nära Köpingsvik. Det större blecket (Öl BN 84) är 44 x 10 mm och har runor på båda sidorna, det lilla (Öl BN 83) är 22 x 9 mm och har runor på ena sidan. Inskrifterna är inte välbevarade och har inte kunnat tolkas. Den smalare kortsidan på båda blecken är rullad till en ögla, så de var förmodligen avsedda att bäras, och Helmer Gustavson antar därför att inskrifterna hade magisk betydelse och skulle skydda bäraren. De finns nu på Historiska museet i Stockholm.

Foto © Christer Hamp 2010-01-17

Tillbaka till listan