Öl FV 1911:274B

Öland: Resmo kyrka


... ...ina ' eftiR ' sueinu ' boanta ' sin ' tr...

... [reste sten]arna efter Sven, sin make ...


Stenen står nu i Historiska museet i Stockholm. Den är avhuggen nedtill och har sannolikt från början varit dubbelt så hög och tjänat som gavelsten till en Eskilstunakista. Runorna är spegelvända. Färgsättningen är gjord i modern tid, och är en tolkning av hur stenen ursprungligen kan ha sett ut

Foto © Christer Hamp 2003-04-06

Tillbaka till listan