Öl FV 1918(2);15

Öland: Borgholm


× ilu × hain × okrl × žisa

× ilu × hain × a(k)ru(k) × žisa

× -(t)| |(t)u × hain × a (k)rum × žisa

× -(t)| |(t)u × hain × a- ruk × žisa

 


Det medeltida brynet finns nu i Historiska museet i Stockholm. Rundata ger fyra tolkningar av runorna, som alla återges här ovan.

Foto © Christer Hamp 2002-10-06

Tillbaka till listan