Öl Köping

Öland: Köpings kyrka


ᚼᛂᛅᚾ

... hean- ...

... hennes ...


Fragmentet ligger nu tillsammans med andra i en glasmonter i vapenhuset i Köpings kyrka. Det är täckt av murbruk från 1800-talet, och därunder finns välbevarad originalfärg. Tolkningen av inskriften är enligt ett informationsblad i Köpings kyrka, och bygger på att det skulle vara fråga om en "onöjaktig stavning". Kanske det ...

Foto © Christer Hamp 2015-08-15