Öl Köping 10

Öland: Köpings kyrka


... ...- * st... ...

-


Fragmentet av runstenen finns i tornrummet en trappa upp i Köpings kyrka.

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan