Öl Köping 14

Öland: Köpings kyrka


...(r) × mest × a × -...

... mest i (?) ...


Fragmentet av runstenen finns i tornrummet en trappa upp i Köpings kyrka.

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan