Öl Köping 39

Öland: Köpings kyrka


... ...r si × kožan × kuž × ...

... sin gode fader / broder. Gud ...


Fragmenten av runstenen finns i tornrummet en trappa upp i Köpings kyrka.

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan