Öl Köping 41

Öland: Köpings kyrka


i(a)... ... -uain * sun s... ...

... Sven, sin son ...


Fragmentet av runstenen finns i tornrummet en trappa upp i Köpings kyrka.

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan