Öl NOR 1997;31

Öland: Gärdslösa kyrka


a(b)cdefghiklmno(p)k(r)(s)----...

abcdefghiklmnopqrs


Putsinskrift på södra korsarmens södra mur t.v. om dörren, ovanför hyllan med böcker till försäljning

Foto © Christer Hamp 2007-07-22

Tillbaka till listan