Öl SAS 1989;43

Öland: Södra Kvinneby, Stenåsa socken


× hir| |risti| |ik þiR birk ¶ bufi miR fultihu ¶ þis þe|R| |e|R uis in bra| |al¶ti| |ilu fran bufa þor keti h¶ans miR þem hamri sam huR
hafi kam fly fran iluit ¶ feR eki af bufa kuþ iRu ¶ untiR hanum auk yfiR han¶um

Här ristar jag skydd för dig, Bofi, med ... till dig är säkert. Och blixten hålle ondskap från Bofi. Tor skydde honom med hammaren som kom från
havet. Fly från ondskan! Den får inget från Bofi. Gudarna är under honom och över honom.


Runblecket av koppar grävdes upp i ett jordgubbsland 1956. Det finns nu på Historiska museet i Stockholm. Bilden visar framsidan med början av inskriften. På baksidan är en fisk inristad efter texten.

Foto © Christer Hamp 2021-06-24