Sm 11

Småland: Kårestad, Furuby socken


ᚴᛚᛅᚴᛅ × ᛋᚢᚾᛁᛦ × ᛚᛂᛏᚢ × ᚼᛅᚴᚢᛅ × ᛋᛏᛂᛁᚾ × ᛂᚠᛏᛁᛦ ᛬ -ᛆ-ᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ : ᛅᚢᚴ : ᛂᚠᛏᛁᛦ : ᚴᛅᛚᛅ : ᛅᚢᚴ : ᚢᛁᚴᛁᚴ : ᛒᚱᚤᚦᚱ : ᛋᛁᚾᛅ

* klaka × suniR × letu × hakua * stein * eftiR : -aþur * sin : auk : eftiR : kala : auk : uikik : bryþr : sina

Klackes söner lät hugga stenen efter sin fader och efter Kale och Viking, sina bröder


Runstenen kallas kung Kåres sten, och står sannolikt på sin ursprungliga plats på södra sidan om en grusväg söder om Gunnarsgården i Kårestad. Tolkningen är enligt skylten vid stenen.

Foto © Christer Hamp 2012-05-03