Sm 128

Småland: Göberga, Linderås socken


... ...in × iftiR þ...rlak -...

... stenen efter Torlak ...


Det som återstår av av runstenen av olivindiabas står dag på gårdsplanen på Göberga herrgård.

Foto © Christer Hamp 2009-05-07