Sm 147

Småland: Västra Eds ödekyrka


iar-eiR risti * stin þ... ...--r--- * stRalr * k(a)(r)- uniþik(r)

Jarger reste dena sten efter ... oniding


Runstenen av kalksten står rest på kyrkogården söder om kyrkan

Foto © Christer Hamp 2018-06-16