Sm 15

Småland: Kåragården, Östra Torsås


...ti : lit : kerua : bru : eftiR · suar...

... te lät göra bron efter Svar ...


Runstensfragmentet står intill en hundbur på en villatomt någon kilometer öster om Ingelstad. När den upptäcktes på 1880-talet tjänade den som steg i en trappa på västra sidan av Östra Torsås kyrkogård. Den bro som nämns i inskriften kan ha gått över Torsån, ett par hundra meter väster om kyrkan.

Foto © Christer Hamp 2017-07-20