Sm 163

Småland: Arby kyrka


...- × r--sa × kuml × iftiR × bofa × ...

... lät resa kumlet efter Bofi ...


Runstenen sitter klamrad till väggen i vapenhuset, intill södra väggen. Den fanns tidigare på kyrkogården.

Foto © Christer Hamp 2013-05-11