Sm 17

Småland: Kråketorp, Asa socken


...n : let ·
-¶¶...ru...
...-u ·
þa¶¶s- ·
...[(k) · (r)(e)(i)(s)]...
s-... ...
...n :
b[(r)]...¶¶þur · s... ... ¶
...uþ ...
...[(l)u] ...

... n lät bygga denna bro och resa denna sten efter ... n sin broder, ... Gud [hjälpe hans] själ!


Nio fragment av runstenen ligger i fönstret intill trappan upp från vapenhuset i Asa kyrka, bakom en skyddande plexiglasskiva. Stenen stod tidigare vid en landsväg norr om Asa kyrka, men slogs sönder i många bitar, troligen på 1600-talet. De flesta av bitarna saknas idag, och som de ligger i kyrkfönstret går det inte att se vilka som har runinskrift. Tolkningen av texten ovan är hämtad från Sveriges runinskrifter.

Foto © Christer Hamp 2018-06-16