Sm 170

Småland: Skansen, Ljungby


᛫ ᚢᛂᚠᚢᛋ ᛫ ᛋᛅᛏᛁ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ᛫ ᛂᚠ ... ᛒᛁᚢᚱᚴ ᛫ ᚦᛁᛦᛅ ᛫ ᛋᚢᛋᛏᚢᚱ ...

* uefus * s(a)ti * stin * ef... ... ...biurk * þiRa * sustur ...--...

Väfuss satte stenen efter ... -borg, deras syster ...


Runstenen står rest i sydvästra delen av parken Skansen i Ljungby. Den har troligen suttit inmurad i Ljungby gamla kyrka, som revs 1865. Senast upphittades den 1954 vid rivningen av den s.k. Nisse smeds stuga, som låg sju meter öster om stenens nuvarande plats.

Foto © Christer Hamp 2012-05-05