Sm 27

Småland: Berga kyrkogård


--rþr * ris-- * kuml * þe... ... ...-aþis * o * eklanti

Tord (?) reste detta minnesmärke ... dog i England


Runstenen står rest utanför södra ingången till Berga kyrkogård. Några meter från den står Sm 28.

Foto © Christer Hamp 2012-05-06