Sm 35

Småland: Replösa, Ljungby socken


ᚴᚢᛏᚱᛅᚦᚱ ᛬ ᚴᛅᚱᚦᛁ ᛬ ᚴᚢᛒᛚ ᛬ ᚦᛁᛋᛁ ᛬ ᛁᚠᛏᛁᛦ ᛬ ᛅᛋᛏᚱᛅᚦ ᛬ ᚠᛅᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ ᛬ ᚦᛅᚾ ᛬ ᚠᚱᛁᛏᛅ ᛬ ᛅᚴ ᛬ ᚦᛁᚼ᛬ᚾᛅ ᛬ ᛒᛁᛋᛏᛅᚾ ᛬ ᛁᛦᛅ ᛬ ᚠ-ᚾ᛬ᛁᚦ- ᛬ ᚠᚮᚱᚦᚢᛘ ᛬ ᚢᚠᛅᚱᛁ

: kutraþr : karþi : kubl : þisi : iftiR : astraþ : faþur : sin : þan : frita : ak : þih:na : bistan : iR a : f-n:iþ- : forþum : uf| |faRi :

Götrad gjorde detta minnesmärke eftrer Astrad, sin fader, den bäste av fränder och tegner som fordom fanns i Finnveden.


Runstenen står rest strax nordväst om Ljungby på västra sidan om Sickingevägen. På andra sidan vägen finns ett stort gravfält. Det gamla smålandet Finnveden nämns redan av den gotiske historieskrivaren Jordanes på 500-talet, och på runhällen U 130 i Danderyd.

Foto © Christer Hamp 2012-05-05