Sm 5

Småland: Transjö, Hjortsberga socken


: kotr : sati : sten : þana : eftR : ketil :
: sun : sin : han : faR :
: mana : mesr o:niþikR : eR a : eklati : ali : tunþi

Göt satte denna sten efter Kettil, sin son. Han var den rättrådigaste av män och slutade sitt liv i England.


Runstenen står i en åkerholme norr om vägen mellan Sköldstad och Transjö. Det finns en tydlig skylt vid vägen, och det kan nog behövas, för ibland odlas majs på åkern, och då syns stenen inte alls från vägen. Runorna k och l har bistav åt vänster i stället för höger

Foto © Christer Hamp 2012-05-04