Sm 75

Småland: Morarp, Svenarums socken


s(i)[k]u(a)rþr * (l)e(t) reisa : stein : eftiR * --... --þur : (s)in : at*menr ---- * uek sin : (b)e-an : kuþ hialbi (o)nt : h(a)ns

Sigvard lät resa stenen efter ... sin fader / broder. Ättemännen ... sin ära. Gud hjälpe hans ande.


Runstenen av röd gnejs står rest i södra änden av Runstensvägen i Hok, nära den plats vid landsvägen Vrigstad - Jönköping där den ursprungligen stod.

Foto © Christer Hamp 2009-05-10