Sm 77

Småland: Sävsjö Västergård


: urai : sati : stin : þonsi : eftiR : kuna : bruþur : sin : han : uaR tauþr : o : iklati

Vråe satte denna sten efter Gunne, sin broder. Han dog i England


Runstenen står rest på ett gravfält på norra sidan om Sävsjön. Jag citerar från den välskrivna och utförliga skylten intill stenen:

Under vikingatid var det inte ovanligt att man fick tillnamn efter sin personlighet. Man kan anta att Vråe var svår i humöret eftersom vrå betyder ogin, vresig, omedgörlig.
Det intressanta är att det går att följa Vråes öde. En kvinna vid namn Tova har rest en sten till minne av honom i Komstad [Sm 76]. På stenen står att Vråe var Håkon jarls stallare. Stallaren var enligt norska skriftliga källor en hög ämbetsman som hörde till konungens förtroendemän och bland annat organiserade hans resor.
Vem var nu denne Håkon jarl som Vråe var stallare hos? Det finns olika åsikter kring detta. Runstensforskaren Ragnar Kinander menar att det är en Håkon Eriksson som var styresman åt Knut den store, född dansk och senare kung av Danmark, Norge och England. Håkon Eriksson drunknade i Pentlandsfjorden på en färd till Norge i början av 1000-talet.
Det var vid denna tid runstenen här restes. Man kan alltså anta att Vråe, när hans härskare Håkon Eriksson avlidit, återvänder till Sävsjö och reser minnesstenen efter sin broder Gunne, som alltså dog i England. Därefter levde Vråe ett par årtionden och fick efter sin död en egen minnessten i Komstad.

Foto © Christer Hamp 2007-06-02

Tillbaka till listan