Sm 80

Småland: Vallsjö, Sävsjö socken


᛬ ᚢᛂᛋᛏᛁ ᛬ ᛅᚢᚴ᛬ ᛁᚢᛅᚱ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ᛋᚢᛚᚠᛅ ᛬ ᛒᚱᚢᚦᚱ ᛬ ᚦᚱᛁᛦ ᛬ ᚴᛅᚱᚦᚢ ᛬ ᛒᚱᚢ ᛬ ᚦᛅᛋᛁ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᛋᛅᛏᚢ ᛬ ᛋᛏᛂᛁᚾ ᛬ ᚦᛅᚾᛅ ᛬ ᛂᚠᛏᛁᛦ ᛬ ᚦᛁᛅᛚᚠᛅ ᛬ ᚠᛅᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᚾ

÷ uesti : auk : iuar : auk : s(u)[lfa :] (b)ruþr : þriR : karþu : bru : þasi : (a)uk : satu : stein : þana : eftiR : þialfa : faþur : [sin]

Väste och Ivar och Sylva, tre bröder, gjorde denna bro och satte denna sten efter Tjälve, sin fader


Runstenen av ögongranit står rest på en gravhög 300 m väster om Vallsjö gamla kyrka. Ursprungligen stod den 500 m längre söderut vid en kavelbro vid det s.k. Runkärret. Den restes på sin nuvarande plats 1938. Hela texten är känd genom en avritning från 1600-talet. Den är en av ett tiotal brostenar i Jönköpings län.

Foto © Christer Hamp 2009-05-09