Södermanland: Nyköping


b


Det som återstår av träskålen finns i Södermanlands museum i Nyköpingshus.

Foto © Christer Hamp 2013-09-29