Sö 10

Södermanland: Frustuna kyrka


inkimar * auk * inkimuntr * auk * suiunkR * þaiR * litu * raisa * stain * at * iarl * faþur : sin : kuþan : kuþ : halbi * ant hans *

Ingemar och Ingemund och Svenung, de lät resa stenen efter Jarl, sin gode fader. Gud hjälpe hans ande.


Stenen står till vänster utanför grinden till kyrkogården. Fram till 1885 låg den i golvet framför dörren till sakristian.

Ristare: Torir (A)

Foto © Christer Hamp 2004-10-02

Tillbaka till listan