Sö 113

Södermanland: Kolunda, Stenkvista socken


: þaiR : situ : stin : suniR : þurkitils : auk : fulku hiar : faþur : auk : muþur : iftiR ' kiarþu ' trikila :

De satte stenen, sönerna Torkättil och Folka, här efter fader och moder gjorde de manligen [minnesvård]


Runstenen står rest på östra sidan om väg 53 vid infarten till Kolunda, tillsammans med Sö 112. Den har genom sin utformning daterats till slutet av 900-talet.

Foto © Christer Hamp 2013-03-31