Sö 137

Södermanland: Aspa, Ludgo socken


þura : raisþi : stin : þiisi at : ubi : buanti : sin

: stain : saR:si : stanr : at : ybi : o þik*staþi : at ¶ : þuru : uar : han : uestarla : uakti : karla ¶ [sa þar] * sunr þaþ * traknasuatau(k)i(f)maR[sua]

Tora reste denna sten efter Öpir, sin man. Dena sten står efter Öpir på tingstaden, efter Toras man. Han var västerut ...


Runstenen står rest på västra sidan om väg 223. Början på sista raden är ristad med stavlösa runor. På andra sidan vägen står Sö 138

Foto © Christer Hamp 2017-07-23