Sö 141

Södermanland: Löta, Ludgo socken


sloþi auk · rahnfriþ · þau · litu · biþi · bro · k(i)ara · a... · (s)...in · ra-(s)n · eftiR ihulbiarn · sun sin ·

Slode och Ragnfrid lät göra bro och resa sten efter Igulbjörn, sin son


Runstenen står rest på västra sidan om väg 223, intill Sö FV 1948;289 och 150 m norr om Sö 137 och 138. Den hittades på en åker i närheten 1864.

Foto © Christer Hamp 2017-07-23