Sö 144

Södermanland: Broby, Runtuna socken


otrukr * ahmuntr : sihraifr : þaiR : litu : hakua : stain : at : bofa : faþur : sin * snialan *

Otrygg, Agmund, Sigrev, de lät hugga stenen efter Bove, sin fader klok


Runhällen finns på östra sidan om gamla Nyköpingsvägen (väg 223) mellan kyrkorna i Svärta och Runtuna, ett par meter från vägen, men svårupptäckt. Den är formad som en hylla i bergssidan, och ser ut lite som om det är en runsten som är framgrävd ur berget.

Foto © Christer Hamp 2013-09-29