Sö 159

Södermanland: Österberga, Runtuna socken


Foto © Christer Hamp 2013-09-29