Sö 172

Södermanland: Tystberga kyrka


· kuþla... ...et · r-... ... ...tiR sun sin · hialbi · kir... ...

Gudlev ... efter sin son. Hjälpe Kristus ...


Runstensfragmentet ligger på kyrkogården, lutat mot kyrkogårdsmurens nordvästra hörn. Det satt tidigare inmurat i tornet.

Foto © Christer Hamp 2018-06-17