Sö 176

Södermanland: Kärnbo ödekyrka


... (n) · þina| |aft · mik · sialbR · in aft kaiRulf · bruþur min : uarb iak · hrauR
hi(n)uslik(R) · hi(a)-- · an(a)-- ·
... [u](l) · af-raiþu ÷ i[n h]uariaR · aiku (l)(o)kmuþrk(u) þriaR · bar(n) (s)(i)ak(s) · bas[t] ·

... själv denna sten efter mig, och efter Gerulv, min broder, uppkastade jag ett gravröse
... och de tre stammödrarna [mor, mormor och mormors mor] ha vardera sex barn, de bästa


Enligt de äldsta uppgifterna om stenen fanns den i Ärja kyrka, som blev ruin på 1600-talet, och flytades då till Kärnbo kyrka, som också blev till ruin, och stenen blev till trappsten till ett hus i Mariefred. Sedan ställdes den upp i Gripsholms slottspark och flyttades till slut till Historiska Museet i Stockholm, där den finns idag.
Stenen höggs troligen på 900-talet som gravhäll, och har ursprungligen varit betydligt längre.

Foto © Christer Hamp 2021-06-24