Sö 192

Södermanland: Berg, Ytterselö socken


Foto © Christer Hamp 2010-05-13