Sö 200

Södermanland: Åsa, Ytterselö socken


[þroti *] (a)[u](k) * rulef * auk * ystin * auk * nasi * auk * glaki * (þ)iR * ristu * stin * þtina * at * ars(t)[in * faþur sin]

Trotte och Olev och Östen och Nase och Glägge, de reste denna sten efter Arnsten, sin fader


Stenen är rest vid östra vägkanten nära den stora skeppssättningen Åsa domarsäte med 18 resta stenar

Ristare: Balle (A)

Foto © Christer Hamp 2007-08-08

Tillbaka till listan