Sö 234

Södermanland: Trollsta, Sorunda socken


× ormkaiR × auk × iuk(a)iR × a(u)k × if[r]s[t]a[in × þai]R -aist[u] at ·: kuna faþur : sin ·

Ormger och Joger och Juvursten de reste [stenen] efter Gunne, sin fader.


Runstenen står tillsammans med Sö 232 och Sö 233 på en villatomt på västra sidan om Trollstavägen, 500 m norr om Segersängsvägen.

Foto © Christer Hamp 2020-07-25