Sö 236

Södermanland: Alvsta, Västerhaninge socken


a-s(k)(u)ltr × auk + stineltr × litu × resa × stin × eftiR + s(t)en(b)i(a)rna × kuþan

Höskuld och Stenhild lät resa stenen efter Stenbjörn den gode


Det ristade stenblocket står i skogen 700 m norr om Alvstatorp

Foto © Christer Hamp 2012-07-22