Sö 245

Södermanland: Tungelsta, Västerhaninge socken


...ul : ma- : san : (b)-...

-


Runstensfragmentet ligger innanför staketet på en villatomt i Vreten, på västra sidan om Söderbyvägen. Det togs ur grunden till en loge, som revs 1900, men hade varit känt redan tidigare. Vid mitt besök berättade fastighetsägaren att han vid tillträdet fick skriva på en försäkran om att inte flytta eller skada stenen. Nu ville dock Haninge kommun flytta den till kommunhuset, eftersom den är dekorerad med en tjädertupp, som också ingår i kommunvapnet. Motivet finns också på Sö 270.

Foto © Christer Hamp 2012-07-22